มิถุนายน 14, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ ufabetunionum3.com ได้มีการกำหนดขึ้นมาเพื่อให้การใช้บริการกับทางเว็บไซต์ เป็นไปตามมาตรฐาน โดยนโยบายเหล่านี้ ได้ใช้งานตั้งแต่การสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้บริการควรจะต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบายให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของนักพนัน และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อการใช้บริการ

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabetunionum3.com ได้นำระบบรักษาความปลอดภัย มาจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้มีความปลอดภัย ซึ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการรั่วไหลออกไปสู่ภายนอก และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การสมัครสมาชิกครั้งแรกของผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการสมัครตั้งแต่ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ID LINE และหมายเลขบัญชีเงินฝาก

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ ufabetunionum3.com ได้มีการนำระบบคุกกี้มาใช้งานภายในเว็บ เพื่อให้การเข้าใช้บริการของนักพนันมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยตัวระบบจะทำการจดจำรหัส ในการเข้าใช้งานของนักพนัน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ทุกข้อมูลของผู้ใช้บริการทางเว็บ ufabetunionum3.com จะทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการของทางเว็บ จึงตอบโจทย์ความต้องการของนักพนันได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของโปรโมชั่นและการตลาด

 • การแชร์ข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้บริการ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และไม่ถูกนำไปส่งต่อให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นในกรณีที่ทางเว็บไซต์ มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ใช้บริการ

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ทางเว็บไซต์ ufabetunionum3.com ได้จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไว้ด้วยมาตรการความปลอดภัยที่มีความแน่นหนา และระบบความปลอดภัยที่มีความทันสมัยมากที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บ ufabetunionum3.com สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้อย่างอิสระ และหากพบว่ามีผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีใช้บริการทางเว็บ สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการทุกท่าน มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ของตนเองได้อย่างอิสระ โดยสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของทางเว็บไซต์ผ่านช่องทาง contact@ufabetunionum3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเว็บ ufabetunionum3.com จะสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์

 • การติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการท่านใดมีคำถาม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อทีมงานได้ผ่านช่องทาง contact@ufabetunionum3.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

ทางเว็บไซต์ ufabetunionum3.com ได้กำหนดวันในการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัว นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561

 • ภาษาของนโยบายนี้

ทางเว็บไซต์ ufabetunionum3.com กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกส่วนไว้เป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถนำไปแปลเป็นภาษาอื่น เพื่อทำความเข้าใจได้ แต่ต้องยึดเวอร์ชั่นภาษาไทย สำหรับการใช้บริการเท่านั้น

สมัครสมาชิก